23/06/22

Resum del Ple ordinari del mes de juny

S'hi van aprovar punts destacats com l'establiment del servei públic d'implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids o l'avaluació dels llocs de treball de l'Ajuntament. La regidora d'ERC Mireia Monfort va anunciar la seva renúncia al càrrec.

Image
Assistents al Ple de juny

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha aprovat inicialment l’establiment del Servei públic municipal d’implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i híbrids endollables. Aquest és el primer pas per a l’establiment del cobrament del servei, fins ara gratuït, i l’ampliació dels punts de recàrrega al municipi. Actualment n’hi ha dos: un al carrer Mallorca, a tocar la Casa de Cultura, i l’altre a un dels costats de la plaça de Catalunya.

L’aprovació es va fer al Ple ordinari del mes de juny, celebrat aquest dimecres al vespre. El regidor de Mobilitat, Jordi Martínez, va explicar que donat que cada cop hi ha més vehicles elèctrics i híbrids "calia fer una reflexió sobre si els punts de recàrrega han de seguir sent gratuïts”. En aquest sentit, i donat que fins ara l’objectiu ha estat fomentar l’ús de vehicles no contaminants, s’ha considerat que els punts de recàrrega han de deixar de ser gratuïts. I el primer pas per establir una ordenança fiscal que els reguli és fer la creació formal del servei.

Des de la CUP es va donar suport a l’establiment del servei per tal que els punts de recàrrega deixin de ser gratuïts. El regidor Miquel Barreres va dir que si bé la incentivació de l’ús de vehicles no contaminants “s’ha de continuar fent”, a parer del seu grup mantenir els punts de recàrrega gratuïts “crea una discriminació” envers les persones que no poden adquirir un vehicles elèctric o híbrid i “estan sotmeses al preu de la benzina o el gasoil”. Per Barreres, aquests punts de recàrrega “han de tenir un preu just” i sobretot s’ha de garantir, va dir, que es nodreixin amb energies renovables.

Carlos Navia, de Ciutadans, també va estar d’acord amb l’establiment del servei però va reclamar que es creïn més punts de recàrrega i que es reguli el temps que hi poden estar els vehicles, ja que “actualment hi ha gent que deixa els vehicles aparcats i saturen el punt”.

Des d’ERC, el regidor Raül Asensio va posar en qüestió alguns punts del servei que, va dir, no s’havien recollit al reglament d’ús dels punts de recàrrega, com ara el tipus d’aplicació que es farà servir per al pagament, quin tipus de càrrega tindran o el control que se’n farà. A més, va dir que el reglament deixava la porta oberta a que el servei es pogués externalitzar.

Carlos Fernández, del PSC, també es va posicionar a favor del servei però va reclamar “aclarir els criteris seguits sobre els punts de recàrrega que tenim i parlar de quin model volem, sobretot pel que fa als barris”. Fernández va coincidir a demanar l’increment dels punts de recàrrega.

L’alcalde, Miquel Riera, va recordar que el que feia el Ple municipal aquest dijous era aprovar inicialment l’establiment del servei, i que el següent pas serà debatre sobre l’ordenança reguladora del servei, en la qual quedaran aclarides moltes de les preguntes formulades pels grups de l’oposició. Quant al nombre de punts de recàrrega, Riera va assegurar que la mesura més urgent “és dotar departaments municipals com la Brigada i la Policia Local de punts de recàrrega per als vehicles municipals” i a la vegada treballar en ampliar els punts que hi ha al municipi.

L’alcalde va posar èmfasi en el fet que “és molt difícil arribar a tenir punts de recàrrega per a tots els vehicles, però sí podem aspirar a que a tots els barris n’hi hagi”. Alhora, va dir, l’Ajuntament també vol promocionar que les comunitats amb pàrquing col·lectius es dotin de carregadors. Quant a les ubicacions dels nous punts de recàrrega, Miquel Riera va detallar que el més senzill és aprofitar llocs on ja hi hagi quadre d’escomesa elèctrica, i per aquesta raó els propers s’ubicaran a les proximitats de la comissaria de la Policia Local.

Per la seva banda, i davant els dubtes del PSC, el regidor Jordi Martínez va assegurar que no està previst externalitzar el servei. De fet, va dir, l’article 2 del reglament estableix que aquest el prestarà l’Ajuntament de manera directa.

L’establiment del servei públic municipal de punts de càrrega de vehicles elèctrics i híbrids endollables es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern del Bloc Olesà i Junts per Catalunya, PSC, Ciutadans i la CUP. ERC s’hi va abstenir.

Aprovat el manual de valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament

Tots els grups municipals van aprovar per unanimitat el nou Manual de valoració dels llocs de treball de l’Ajuntament, que no es renovava des del 1996. L’objectiu ha estat racionalitzar l’estructura retributiva de l’Ajuntament sota uns criteris homogenis i d’aplicació comuna i transparent a tots els llocs de treball, adequant al mateix temps les retribucions a la mitjana de retribucions de la zona.

L’alcalde, Miquel Riera, va detallar el camí seguit fins a la nova valoració de llocs de treball, una feina liderada pel Departament de Recursos Humans i Gerència i validada per la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament, i que ha comportat una llarga feina de valoració global de tots els llocs de treball. Donada la complexitat tècnica de la valoració, l’Ajuntament també ha comptat amb els serveis d’una assessoria especialitzada, que ha estat l’encarregada de presentar una proposta d’assignació de factors als llocs de treball.

La proposta va ser analitzada i estudiada per la comissió d’avaluació de la Mesa General de Negociació, que també es va encarregar d’actualitzar la valoració. Segons l’alcalde, “l’objectiu és augmentar la qualificació professional del personal i les categories, així com objectivitzar les retribucions de tots els llocs de treball”.                

La nova valoració dels llocs de treball implica un increment de la partida destinada a Personal de 483.000 € en cinc anys. Per al 2022 la despesa serà de 50.000 €. Per a Miquel Riera, aquest és “una eina indispensable per a l’Ajuntament, i cal felicitar la feina feta per Recursos Humans, Gerència i la Mesa General de Negociació”.

Malgrat que tots els grups van donar el vist-i-plau a la proposta, alguns grups van veure algunes mancances en el manual de valoració.

Marc Serradó, de la CUP, va assegurar que si bé la valoració “millora les condicions de la plantilla, soluciona alguns problemes i reequilibra i objectivitza” les retribucions, encara hi ha alguns aspectes a millorar. Així, va dir, “un dels problemes enquistats de l’Ajuntament d’Olesa és que el personal municipal té uns sous massa baixos” i malgrat que la valoració millora aquesta circumstància, “la solució ens segueix deixant per sota de la mitjana de la Diputació de Barcelona”. Alhora, Serradó també va indicar que el seu grup havia trobat a faltar en la proposta de l’empresa especialitzada “una visió de gènere” per evitar caure en situacions de bretxa salarial “indirectament a través de complements com el de disponibilitat o penositat” que segons el regidor recauen més en llocs de treball ocupats per homes.          

Carlos Navia, de Ciutadans, va lamentar, per la seva banda, que l’equip de govern no hagués accelerat la valoració de llocs de treball per aconseguir que s’aprovés abans.                 

Des d’ERC, el regidor Jordi Parent va indicar que el seu grup està satisfet “per l’objectivitat dels criteris dels llocs de treball i perquè apropem els sous i les condicions a la mitjana dels ajuntaments de la comarca”, ja que això “pot fer aconseguir no tenir fuga de talent i, fins i tot, que hi hagi captació de talent”. Ara bé, segons Parent, en la despesa prevista hauríem pogut ser més agosarats”, així com amb el termini d’aplicació.                   

El regidor del PSC Carlos Fernández també va valorar positivament el treball fet per l’Ajuntament i la Mesa General de negociació “amb criteris força acceptables” i va estar d’acord amb la crítica de la CUP a la manca de visió de gènere en la valoració de llocs de treball.

A totes les intervencions va respondre l’alcalde, Miquel Riera, que va insistir que si la valoració no s’havia pogut enllestir abans ha estat per “la moltíssima feina que comporta. Hi ha acords que no es poden forçar i cal recordar que també hem passat una pandèmia”. Sobre el fet que les retribucions dels treballadors municipals d’Olesa no arribin a la mitjana que marca la Diputació de Barcelona l’alcalde va incidir en el fet que “les mitjanes responen a Ajuntaments amb situacions molt diferents quant a ingressos. Tant de bo poguéssim tenir més diners per destinar al capítol de Personal i a d’altres del pressupost”. D’altra banda, Riera també va assegurar que “en aquest ajuntament no hi ha bretxa salarial. Hi ha equitat”.

Reconeixement extrajudicial de crèdit

El Ple va aprovar per unanimitat un reconeixement extrajudicial de crèdit, és a dir, el reconeixement de factures pendents de pagament, per valor de poc més de 5.000 €. Segons va detallar la regidora d’Hisenda, Lourdes Vallès, es tracta de tres factures de subministrament de benzina i dos del servei de grua.

El regidor d’ERC Jordi parent va aprofitar el debat del punt per preguntar sobre l’estat de renovació dels vehicles municipals, amb l’objectiu que “siguin menys contaminants”.

Sobre això, l’alcalde, Miquel Riera, va assegurar que “fa temps que estem en procés de renovació de la flota de vehicles, via rènting”, per fer possible que, mica en mica, tota la flota sigui de vehicles no contaminants.

Modificació de crèdit per millores al Mercat Municipal

Tots els grups municipals, excepte el PSC, que s’hi va abstenir, van donar dijous el vit-i-plau a una modificació de crèdit al pressupost 2022 per traspassar a una partida de Gestió de l’Espai Públic 8.000 € destinats a finalitzar la instal·lació d’una màquina de climatització per a la nau del peix del mercat Municipal.

El regidor responsable de Gestió de l’Espai Públic, Ivan Carreira, va explicar que els 8.000 € provenien d’un seguit de partides de la regidora de Promoció Econòmica, responsable de la gestió del mercat. Carreira també va detallar les inversions realitzades en millores al Mercat Municipal des de l’any passat. Concretament, va dir, l’any passat es van invertir 10.300 € en la reparació del sistema de climatització. Aquest any s’han destinat 56.000 € per la instal·lació del nou circuït d’aigua; 40.000 € en la nou compra del nou equipament de climatització de la nau del peix; 9.600 € per a contenidors d’ús exclusiu del mercat (que s’instal·laran després de Festa Major), i 60.000 € per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

La resta de grups municipals van assegurar no dubtar de la necessitat de dotar amb 8.000 € la partida destinada a la màquina de climatització del Mercat Municipal, però sí van aprofitar per criticar que l’equip de govern hagi de fer modificacions de crèdit per afrontar qüestions com aquesta.

Miquel Barreras, de la CUP, va afirmar que “sovint ens trobem amb aquests casos de transferències i ens preguntem per què les partides tenen diners sobrants. És que està mal fet el pressupost o bé ja s’inflen les partides per si s’han de fer traspassos?”.                  

En la mateixa línia, Carlos Navia, de Ciutadans, va afirmar que “ja vam dir al Ple de pressupostos que vèiem partides no massa clares, i després veiem que s’han de fer modificacions. Ja podien haver fet la previsió per a les màquines de clima del mercat al pressupost, perquè feia temps que no funcionaven bé”.

Des del PSC, el regidor Carlos Fernández, va afegir que “ens costa de creure que ja sàpiguen que hi ha diners que no es gastaran”, fent referència a les partides de Promoció Econòmica de les quals provenen els diners que es transfereixen a Gestió de l’Espai Públic. El seu company de partit, Fernando Vicente, també va incidir en el fet que “al llarg de l’any es fan massa modificacions de crèdit”.

El regidor de Promoció Econòmica, Didac Solà, va recordar que el mercat Municipal “aviat farà 90 anys i té un gran cost de manteniment”, fet que ha implicat que, efectivament, en els darrers anys, s’hagin hagut de fer moltes actuacions de millora. Ara bé, va dir, “no sabem què haurem d’arreglar cada any i per això el que fem és una previsió”, en referència al fet que ara s’hagi hagut de fer la transferència de 8.000 € per a la màquina de climatització de la nau del peix.

En aquest sentit, l’alcalde, Miquel Riera, va recordar que el pressupost municipal “és una previsió, un document que costa molt a fer, que ascendeix a més de 23 milions d’euros i estem parlant de 8.000 €” i que una bona gestió del pressupost significa “afrontar els imprevistos amb la flexibilitat de poder passar diners d’una partida a una altra en funció de les prioritats. Això ens permetrà fer una alta execució del pressupost”.

El portaveu del Bloc Olesà, Jordi Martínez, també va afirmar que “tots els governs municipals fan modificacions de crèdit i això creiem que és un bon símptoma”. Alhora, va voler recordar que “el darrer pressupost que va aprovar un govern del PSC va haver de ser revisat per la Generalitat i va tancar en negatiu”.

Finalment, la modificació de crèdit va ser aprovada amb els vots favorables de l’equip de govern de Bloc Olesà i Junts per Catalunya, ERC, Ciutadans i la CUP. El PSC s’hi va abstenir.

Rebutjada una moció de Ciutadans sobre un Pla local de prevenció de salut mental

Tots els grups municipals van rebutjar al darrer Ple una  moció presentada per Ciutadans per al desenvolupament d’un Pla municipal per a Olesa de prevenció de salut mental. Bloc Olesà, PSC, ERC, la CUP i Junts per Catalunya van coincidir a qualificar la moció de pocs ajustada a la realitat i d’incloure acords difícilment aplicables per l’Ajuntament d’Olesa en no tenir competències en la matèria. Per contra, des de Ciutadans es van queixar que la moció no s’aprovava pel fet d’haver-se presentat des del seu grup.

La regidora de Ciutadans, Vanesa Carrasco, va defensar la moció llegint la llarga exposició de motius del text, que repassa diferents dades referents a la incidència dels problemes de salut mental a Espanya i Catalunya. Carrasco va afegir que ja l’any passat el seu grup havia volgut presentar la moció però que aquesta havia quedat damunt la taula en espera a l’aprovació del Pla local de Salut.  També es va queixar que des de l’Ajuntament no li havien permès formar part del grup de treball sobre salut mental creat l’any passat, del qual, va afirmar, havia hagut de demanar les actes.

Tant l’exposició de la regidora com el contingut de la moció va generar la crítica de la resta de formacions polítiques.

Domènec Paloma, de Junts per Catalunya, va dir que si bé el títol de la moció ”sembla que té bones intencions, el contingut no tant”, a banda que hi ha punts dels acords proposats “que ja s’estan fent”.

Des de la CUP, el regidor Marc Serradó va ser molt crític amb la proposta de Ciutadans, tant pel que fa a la forma com al fons. D’entrada, va dir que Ciutadans “està vulnerant el reglament d’ús de la llengua catalana”, donat que la moció s’havia presentat en castellà “i la ciutadania té dret a tenir la documentació en català”. Quant al fons de la moció, va estar d’acord amb cal abordar els problemes de salut mental però que Ciutadans “invisibilitza alguns d’aquests problemes de salut mental i tampoc parlen del perquè apareixen aquests trastorns”.

En aquest sentit, Serradó va incidir en els determinants socials que fan que les persones més vulnerables, amb pocs recursos, amb problemes d’accés a l’habitatge, inevitablement siguin les més afectades per trastorns de salut mental. I per al regidor de la CUP, “Ciutadans no està legitimat per parlar de determinants socials quan mai ha fet ni ha donat suport a polítiques socials”. En aquest punt, Serradó va recordar alguns accions polítiques de Ciutadans, com ara no avalar la pujada del salari mínim interprofessional, “criminalitzar” les persones que ocupen habitatges “per no tenir alternatives o donar suport a la proposta de VOX de no prohibir els desnonaments. La salut mental d’aquesta gent on queda en aquesta moció?”. En el segons torn d’intervenció Serradó va criticar que des de Ciutadans “no entenguin que a l’Ajuntament hi ha espais de coordinació tècnica en els quals no hi fan res els polítics”. També els va acusar de voler-se “blanquejar amb aquesta moció” després de “votar sistemàticament contra els pobres d’aquest país”.

Fernando Vicente, del PSC, va incidir en el fet que la moció presentada per Ciutadans 2no parla de dades locals, no dona eines a les entitats locals i fa propostes en qüestions en les quals l’Ajuntament no té competències”. De fet, va dir, hi havia dos punts dels acords “que no es podrien aplicar”. Donat que la regidora de Ciutadans va titllar de “molt greus” les afirmacions del regidor socialista, Fernando Vicente li va respondre que “cal tenir clares quines són les competències municipals. Per la resta, si Ciutadans ja ha entrat en campanya, nosaltres no”.

La regidora de Salut Pública, Ada Agut i Domènech, es va mostrar d’acord amb les paraules de la resta de grups i va rebutjar algunes de les afirmacions que havia fet la regidora Vanesa Carrasco. Segons Agut, Ciutadans havia presentat inicialment la moció “quan el Pla de Salut ja estava aprovat, no abans” i va recordar a Carrasco que “les reunions de grup de treball de Salut mental són tècniques, jo no hi vaig, i qui li va oferir les actes vaig ser jo”.

Ada Agut va recordar que a banda de la creació d’aquest grup de treball sobre salut mental, l’ajuntament també ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona, “suport per fer una diagnosi de la situació al municipi” i que s’estan realitzant “tallers, xerrades i formació” que demostren que “estem fent feina en l’àmbit de la salut mental”. A més, s’ha d’incorporar al CAP un referent de salut mental i es compta amb un nutricionista que, entre d’altres, també ajuda en el tractament de trastorns alimentaris.

A les intervencions, la regidora de Ciutadans Vanesa Carrasco va insistir en el fet que “l’equip de govern no ha volgut la nostra ajuda en aquesta qüestió” i va assegurar que si la resta de grups no aprovaven la moció era només perquè “ve de Ciutadans. Potser hauríem de presentar una moció sobre l’autodeterminació perquè ens aprovin alguna”.

Ja al torn de portaveus, la regidora d’ERC, Mireia Monfort, va manifestar que era “de vergonya aliena” l’actitud de Ciutadans i que “és inadmissible el desconeixement que tenen del funcionament de l’Ajuntament després de tres anys” al consistori. A l’igual que havia fet la CUP, ERC també va rebutjar la moció “per l’incompliment que fa del reglament d’ús de la llengua catalana” i va afegir també que “perquè fa pena”.

El portaveu del Bloc Olesà, Jordi Martínez, va afegir que “és inversemblant el to que ha tingut Ciutadans defensa la seva moció” i va felicitar el regidor de la CUP Marc Serradó per haver “despullat Ciutadans davant el mirall”. Segons Martínez, “creiem que han portat aquesta moció no perquè s’aprovi sinó per fer-se les víctimes. Fa temps que estan en campanya”.

Finalment, la moció va ser rebutjada pels vots contraris de Bloc Olesà, PSC, ERC, la CUP i Junts per Catalunya. Hi va votar a favor Ciutadans.

Precs i preguntes

En l’apartat de precs i preguntes, les qüestions plantejades pels grups de l’oposició van girar, entre d’altres, al voltant de la feina que s’està fent per erradicar les larves de mosquit del llac municipal o la situació dels hidrants del municipi davant l’alt risc d’incendi.

En aquest moment, la regidora d’ERC, Mireia Monfort, va aprofitar per anunciar que el de juny ha estat el seu darrer Ple com a regidora, després de molts anys ocupant un escó al consistori. Monfort va assegurar que ha estat “un honor i un plaer” haver treballat dels diferents companys i companyes de partit i consistori: “de tothom he après moltes coses”.

L’alcalde, Miquel Riera, va voler agrair a Monfort “des de la institució la seva dedicació de molts anys”, una dedicació que, va reflexionar, sovint no és prou valorada per la ciutadania “que a causa dels casos de corrupció potser té la idea que els polítics no fan res”. Riera va cloure l’agraïment a Mireia Monfort afirmant que “la voluntat i dedicació de tants anys de treballar pels altres l’honora”.

Quant a les preguntes del públic present al Ple, la majoria van girar al voltant de les noves tarifes del gimnàs municipal, amb les quals no hi estan d’acord algunes persones que només volen utilitzar el servei de piscina. Com ja havia fet aquesta setmana en una llarga reunió mantinguda amb usuaris i usuàries de l’equipament, el regidor d’Esports, Domènec Paloma, va explicar que els preus responen “a un estudi fet per la Diputació per a equipaments que tenen aquest format i característiques”, així com a l’estudi de costos del servei, que arrossega un alt dèficit. Segons Paloma, “s’ha intentat ajustar al màxim les tarifes, però no les podem posar gratuïtes”.

L’alcalde, Miquel Riera, va afegir que l’actualització de preus era necessària després de la forta inversió realitzada i l’alt dèficit que arrossega el servei, i va recordar que “el cost real de l’entrada és molt més elevat del que es cobra”. A més, va recordar, “hi ha molts descomptes i abonaments i si alguna persona no pot pagar per la seva situació econòmica i necessita anar a la piscina, des de Serveis Socials se l’ajuda”.