25/05/23

L’aparcament de l’estació de FGC a Olesa s’ampliarà fins a una capacitat d’entre 150 i 300 places

És el que preveu un Pla director urbanístic dels aparcaments d'intercanvi modal transport públic-vehicle privat (P&R) que ha aprovat la Generalitat i que vol garantir l’accessibilitat al transport públic de la ciutadania i aconseguir una mobilitat sostenible i segura.

Image
Aparcament dissuasiu del barri de la Central

La Generalitat ha aprovat un Pla director que vol potenciar aquells aparcaments que afavoreixin l’intercanvi modal entre el vehicle privat i el transport públic a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'ATM de l'àrea de Barcelona. Segons aquest Pla director, per a Olesa de Montserrat es veu necessari un augment de les places que ofereix l’aparcament actual, que actualment és de 93 places, i que com a mínim hauria d’arribar a les 150, si bé la xifra òptima se situa entre 150 i 300 places. 

Plànol extret del Pla director urbanístic dels aparcaments

Entre els objectius d’aquest Pla director hi ha garantir l’accessibilitat al transport públic de la ciutadania i aconseguir una mobilitat sostenible i segura que col·labori també en la millora de la competitivitat del teixit econòmic del país, així com ampliar el nombre de places d’aparcament de totes les tipologies de vehicle privat (cotxes, motos, bicicletes i vehicles de mobilitat personal).

Precisament, el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Olesa ja recull un seguit d’espais que poden augmentar la disponibilitat de sòl destinat a aparcament dissuasiu ben connectat amb l’estació dels FGC i amb la  trama de l’Eixample. Aquesta aposta del POUM es veu ara reforçada amb l’aprovació del Pla director urbanístic dels aparcaments d'intercanvi modal transport públic-vehicle privat a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'ATM de l'àrea de Barcelona.

No cal oblidar que els Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 promouen a les ciutats europees models de mobilitat sostenible i, per tant, es financen amb fons europeus intervencions com ara la creació de xarxes de carril bici, itineraris de vianants de qualitat o la creació d’aparcaments dissuasius. Aquests objectius també es desenvolupen a través de la cimera per la qualitat de l’aire en què es troben compromesos els municipis de més de 20.000 habitants, com és el cas d’Olesa.

Mapa dels aparcaments dissuasius d'Olesa

A Olesa s’han creat 1.150 places d’aparcament gratuït

L’Ajuntament d’Olesa ha apostat per la creació de zones d’aparcament dissuasiu en diferents punts del municipi que permeten estacionar els vehicles en un radi d’entre cinc i deu minuts dels principals punts d’interès, equipaments i zona comercial. Alguns d’aparcaments dissuasius s’han creat arran de la signatura de convenis amb propietaris privats. En total, totes aquestes zones d’aparcament ofereixen 1.150 places gratuïtes.

Alhora, l’Ajuntament ha estudiat quins solars urbanitzables hi ha a Olesa on s’hi podrien crear nous aparcaments. 

 

Documents relacionats