31/03/21

L'Ajuntament dona eines a famílies i alumnat de 3r i 4t d'ESO per escollir el camí acadèmic a seguir

Fins el 5 d'abril es pot visitar a la Casa de Cultura l’exposició “I després de l’ESO, què?, dirigida a les famílies amb l’objectiu que puguin fer l'acompanyament dels seus fills i filles a l’hora prendre la millor decisió envers els estudis.

Image
Panells amb informació sobre que fer després de la ESO

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a través del Programa de Transició Escola-Treball (TET), vol ajudar les famílies i els alumnes de 3r i 4t d’ESO en la tria del camí acadèmic o formatiu que poden seguir un cop acabats els estudis de secundària. Per aquesta raó ofereix, un any més, l’exposició “I després de l’ESO, què?, on es mostren les possibilitats d'itineraris acadèmics que té el jovent un cop acaba 4t d'ESO. També està adreçada a les persones que volen millorar la seva formació, estiguin aturades o no, o que després de deixar els estudis vulguin reenganxar-s'hi. 

Des del Programa de Transició Escola-Treball sempre es destaca que, malgrat que pot semblar difícil prendre una decisió als 16 anys, també cal tenir en compte que sempre es pot rectificar i buscar nous camins, i per tant, és important que el jovent i les seves famílies no caiguin en una excessiva angoixa. També aconsellen les famílies fer un acompanyament els seus fills i filles en la decisió de quins estudis voldran realitzar.

Diferents camins i opcions en funció de l'objectiu professional que es marquin

Abans de fer l'elecció, és important que els nois i noies intentin definir el seu objectiu professional. Per a això, és bo que es preguntin on es veuen en un futur, quin tipus de treball els agradaria realitzar i en quin sector. Els camins són diversos:

Amb l'ESO aprovada:

 • Batxillerat. Estudis de caràcter general organitzats en diferents itineraris que preparen per a l'accés a la universitat.
 • Cicles formatius de grau mitjà de Formació Professional. Titulacions específiques classificades per famílies professionals amb un caràcter principalment pràctic dirigides a la ràpida incorporació en el mercat laboral. 
 • Ensenyaments artístics. Superant una prova específica d'accés podran cursar cicles formatius de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny i ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa. 
 • Ensenyaments esportius. Superant les proves específiques d'accés poden accedir a cicles formatius de grau mitjà i graduar-se com a tècnic esportiu en una de les especialitats. 
 • Formació no reglada. Cursos específics no regulats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.
 • Formació Professional per a l'Ocupació. Estudis de diferent tipologia dirigits a adquirir competències professionals.
 • Ensenyaments d'idiomes. Poden perfeccionar i ampliar els teus coneixements en diverses llengües mitjançant els certificats oficials d'idiomes.

Sense l'ESO aprovada

 • Programes de Formació i Inserció (PFI). Ensenyaments amb una orientació pràctica per a accedir al mercat laboral o continuar amb estudis de FP de grau mitjà. 
 • Prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Per a poder presentar-se a aquesta prova han d'haver complert 17 anys. En superar-la, podran accedir a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà.
 • Curs de formació específic d'accés a grau mitjà. Si aproves aquest curs, podran accedir directament al cicle de grau mitjà d'FP de l'especialitat que desitgis.
 • Graduat en Educació Secundària Obligatòria per a adults. Estudis bàsics que permeten obtenir el Graduat en ESO a majors de 18 anys. 
 • Ensenyaments artístics. Han de superar dues proves, una general i una altra específica, per a accedir a cursar cicles formatius de grau mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny. També poden cursar ensenyaments elementals i professionals de Música i Dansa, realitzant la corresponent prova específica. 
 • Ensenyaments esportius. Per a cursar cicles formatius de grau mitjà d'aquests ensenyaments, han de superar una prova d'accés general i una prova d'específica.
 • Formació Professional per a l'Ocupació. Formació per al desenvolupament d'aptituds personals i professionals.
 • Ensenyaments d'idiomes. Si volen acreditar els seus coneixements en idiomes, poden realitzar cursos específics per a obtenir els certificats oficials.