Acta (32) JGL Sessió Ordinària de 17/10/2023

Tipus de document: Actes
Categoria:
Actes de la Junta de Govern Local
Data publicació: 26/10/23
Data celebració: 17/10/23

Documents relacionats