Escut de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat
+
avui

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat obre anualment una convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d’edificis, habitatges i equipaments d’ús residencial. 

 

Fins a 2022, i pendent d'una possible modificació de les Bases reguladores, les actuacions susceptibles de rehabilitació eren les següents:

 • La rehabilitació de façanes (només amb millora energètica de l’envolupant) d’edificis i d’habitatges.
 • La rehabilitació de cobertes (només amb millora energètica de l’envolupant) d’edificis i d’habitatges.
 • La rehabilitació d’elements estructurals d’edificis i d’habitatges.
 • Les obres de millora de les instal·lacions:
  • En edificis plurifamiliars, les obres de millora de les instal·lacions comunitàries (xarxa de sanejament, muntants d’aigua, elèctrics, gas i de telecomunicacions, així com la instal·lació de noves tecnologies).
  • En habitatges unifamiliars, les obres de millora de la xarxa horitzontal de sanejament soterrada i les escomeses d’aigua, llum, gas i clavegueram.
 • Les obres d’instal·lació de millora de l’eficiència energètica (substitució tancaments exteriors, calderes tipus biomassa o pellet, plaques solars, aerotèrmia... ). Per a habitatges en edificis plurifamiliars amb afectació a elements comuns, caldrà que el consentiment de la comunitat estigui formalitzat.
 • En edificis plurifamiliars, la millora de l’accessibilitat tant per accedir a l’edifici com per la mobilitat interior (instal·lació d’ascensors, creació de rampes d’accés, instal·lació de plataformes salva escales en els trams de comunicació entre l’accés del carrer i el vestíbul de l’ascensor). En habitatges unifamiliars, la creació de rampes d’accés a l’habitatge, la instal·lació d’ascensor o, en el seu defecte, la instal·lació de sistema individual de cadira salva escales.
 • Les obres de millores d’accessibilitat en les cambres higièniques dels habitatges (substitució de banyeres a plat de dutxa i ampliació de la porta d’accés a la cambra higiènica per assolir un pas lliure mínim de 80cm., així com les obres complementàries per poder realitzar aquestes adaptacions).
 • Els honoraris tècnics per a la redacció dels estudis energètics, redacció d’informes de la ITE i dels diferents projectes o documentació tècnica necessaris per a la realització de les diferents accions previstes en aquests ajuts.

No es consideren obres/actuacions subvencionables les següents:

 • Les actuacions que representin el buidat estructural o l’enderroc de les façanes.
 • La rehabilitació integral d’habitatges o d’edificis d’ús residencial destinats a la venda.

Per a més informació:

Oficina Local d'Habitatge

habitatge@olesademontserrat.cat

 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Telegram_petit.png
 • RSS
 • Youtube-32x32.png
 • linkedin-32x32.png
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Plaça de Fèlix Figueras i Aragay, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 00 50
ajuntament@olesademontserrat.cat
Reconeixement AOC Logo Infoparticipa
Logo Diputació de Barcelona Logo Generalitat de Catalunya Logo Fons europeu de desenvolupament regional