31/05/23

Pla Local de Prevenció de Residus d'Olesa 2023-2030

El millor residu és aquell que no es genera. Per aquest motiu, les directives europees i la normativa estatal i catalana situen la prevenció com la primera prioritat de la gestió dels residus, entenent-la com tota aquella acció que tingui per objectiu evitar la generació quantitativa de residus o bé disminuir-ne la seva perillositat.


L’Administració municipal ha d’actuar com a facilitador promovent accions i per aconseguir-ho, és necessari planificar i aplicar a mitjà i llarg termini una estratègia que permeti aconseguir la participació i la sensibilització dels diferents agents per arribar als objectius de reducció dels residus generats. Per aquest motiu ha elaborat el Pla Local de Prevenció de Residus d'Olesa de Montserrat 2023-2030.

Documents relacionats